Jäsenmerkkejä /member badges

21.01.2022

Jaamme vuoden 2022 jäsenmerkkejä jäsenmaksunsa maksaneille seuraavasti. Samalla uudet jäsenet saavat myös Väinölänniemen sähköisen avaimen:

We are distributing member badges 2022 for those who have paid their invoice followingly. At the same time new members will get an electronic key to Väinölänniemi sauna.

  • Väinölänniemi
    24.1. 15-20
    31.1. 15-18
  • Sorsasalo
    25.1. 17-23
    27.1. 17-23