Seuran hallitus päätti uudistaa Väinölänniemen saunavuoroja uusilla aukioloajoilla.

01.04.2021


Maaliskuun lopulla 2021 seuran hallitus päätti lisätä saunavuoroja joka päivälle.

Kyseessä on kokeilu, joka kestää kevät kauden loppuun. Kokeilun tarkoituksena on purkaa ruuhkia, joita on syntynyt saunailtoihin ja joita on ollut jäsen määrään nähden suppeasti. Tarkoituksena on purkaa myös ruuhkaa Sorsasalon toimipisteestä, kun jäsenet jakautuvat tasaisemmin kumpaankin toimipisteeseen.

Enemmän tilaa, enemmän mukavuutta

Hallitus teetti jäsentyytyväisyyskyselyn aikaisemmin tänä vuonna ja sen pohjalta pystyttiin toteamaan, että suuri osa kyselyyn vastanneista toivoi Väinölänniemelle lisää saunavuoroja. 

Tilat ovat olleet erittäin ahtaat saunavuoroiltoina ja Koronatilanteen takia on ensiarvoisen tärkeää, että ruuhkatilanteita ei pääsisi syntymään. Vastaavasti ruuhkaa on muodostunut Sorsasaloon iltoina, jolloin Väinölänniemellä ei ole ollut saunavuoroja. Ratkaisun tarkoitus siis helpottaa kumpaakin toimipisteen toimintaa ja turvallisuutta.

Ongelman ratkaisu ei ollut helppo, sillä osa jäsenistä kokee, etteivät he voi käydä samaan aikaan uimassa, kun on saunavuoroja. Pääsyytähän on ollut se, että saunavuorojen aikana pukuhuoneeseen muodostuu tavallista enemmän kosteutta. Tämän kokeilun tarkoituksena on myös vähentää tätä ongelmaa: kun aikaisempia ruuhkia ei pääse syntymään, ei myöskään kosteutta pääse samassa mittakaavassa syntymään. Nyt uimarit, jotka eivät käytä saunaa uimareissullaan voisivat päästä näin useampana iltana uimaan, eikä heidän tarvitsisi käydä vain tiettyinä iltoina uimassa, kuten aikaisemmin.


Toimintamme pohjana on aina talviuinnin harrastamisen edistäminen ja mahdollistaminen mahdollisimman monelle seuranjäsenelle. Hallitus toivookin nyt jokaisen tarkastelevan omia tottumuksiaan ja ymmärtävän, että jäsenmäärän jatkuvasti kasvaessa on toimintaa pakko uudistaa. Muutokset vaativat aina joustoa, eikä vallitseva Koronatilanne helpota asiaa, vaan vaatii myös ihan omanlaista toiminnanmuutosta. Hallitus tarkastelee Väinölänniemen tilannetta herkällä korvalla, ennen kuin määrittelemme ensi syksyn toimintatapoja.

Aikaisemmin viittaamaani jäsentyytyväisyyskyselyn tuloksia on tarkoitus käsitellä kevätkokouksessa. Kevätkokous on päätetty siirtää tuonnemmaksi kesään, jotta se olisi mahdollisimman turvallista järjestää. Toivomme siis kärsivällisyyttä ja luottamusta siitä, että työskentelemme jatkuvasti seuran parhaaksi. Varsinkin nyt ennen Väinölänniemen remonttia, on hyväksyttävä se, ettei tilat palvele siten kuin niiden tarkoitus olisi. Tilojen ongelmat koskettavat meitä kaikkia tällä hetkellä.

Toivomme, että näillä muutoksilla saamme aikaan edistystä ja onnistumme parantamaan seuran toimintaa ja harrastusmahdollisuutta Kuopiossa. Olen ollut kiitollinen siitä miten upeita ihmisiä meillä seurassa harrastaa ja miten paljon tukea olen saanut teiltä. Avoimet keskustelut Facebookissa antavat joskus vääristyneen kuvan toiminnasta, joka on pääsääntöisesti positiivista. Kaikenlainen keskustelu on tervetullutta ja mielipiteitä saa olla yhdessä tai erikseen, joten annetaan jokaisen kukkasen kukkia ja kastellaan tervettä ja positiivista ilmapiiriä mikä meillä valitsee.

Puheenjohtaja, yhdessä hallituksen kanssa toivottaa oikein hyvää kevättä ja nautinnollisia uintireissuja.


Johanna Alastalo
Puheenjohtaja, Kuopion Talviuimarit ry