Sorsasalossa saa taas uida

07.07.2024
Ohessa Kuopion veden tiedote


"JATKOTIEDOTE 5.7.2024: Paineviemärivuoto Tikkalansaaren rannassa

Kuopion Vesi havaitsi paineviemärivuodon Tikkalansaari - Sorsasalo välisessä vesistönalituksessa 1.7.2024. Vuotokohdasta ja lähialueilta otettujen vesinäytteiden tulosten perusteella läheistä vesialuetta voi käyttää jälleen virkistyskäyttöön.Vuotokohdalta ja lähialueilta otettiin 2.7.2024 vesinäytteitä yhteensä seitsemästä kohdasta. Näytteistä määritettiin suolistoperäiset bakteerit ja tuloksia verrattiin pienten yleisten uimarantojen laatuvaatimuksiin.Syvänteessä jätevesivaikutusta oli havaittavissa lähinnä hieman kohonneina bakteeripitoisuuksina. Muilta osin tulokset ovat tavanomaisella tasolla.Suolistoperäisten Escherichia coli- ja enterokokkibakteerien määrät jäivät alle pienten yleisten uimarantojen toimenpiderajojen vesinäytteissä.
Kuopion Vesi pahoittelee tilannetta.
KUOPION VESI OY"